Tuesday, February 14, 2012

lelaki .


"Lelaki yang berjaya itu dilihat dari DUA perkara :

Pertama, siapa IBUNYA dan kedua siapa ISTERINYA."

(Umar Al-Khattab)